As of November 31, 2021 Flatland Design will be closed. Make an offer on the limited collection present, and we might ship the last pieces to you.
See you in Flatland!

Return Policy

RETOUR BELEID NEDERLAND & VLAANDEREN

We verzorgen onze collectie met grote aandacht en bieden de design items zo goed mogelijk aan. Wanneer u bij ontvangst van uw items, om welke reden dan ook, toch af wilt zien van de koop, dan bieden wij een 14 dagen retour optie aan.

Verzendkosten voor levering en retour worden nooit vergoed, alleen de prijs van de aangekochte items. Indien de kosten voor het retour transport groter zijn dan de betaalde prijs van het item, vervalt de retour mogelijkheid.

U wilt het item retour sturen?

1.  Stuur ons een email zo snel mogelijk, en maximaal binnen 14 dagen na ontvangst, waarin u ons informeert over uw keuze om het item retour te sturen. Deze email dient de volgende gegevens te bevatten: uw naam, telefoon nummer, ophaal adres van het item, en ons order nummer (genoteerd op de factuur). Laat ons ook weten of u zelf het retour transport wilt regelen of dat wij dit voor u kunnen doen;

2. Wanneer u een specifieke transport tijd wilt afspreken, geef dit dan ook direct aan. Om een specifieke ophaal datum en tijd af te spreken, moeten we een apart transport regelen (en daarmee dus ook een minder prijsbewuste optie);

3. We zullen de retour mogelijkheid per email aan u bevestigen;

4. Wanneer het transport door ons geregeld wordt, krijgt u van ons een ophaal datum voor het pakket. En indien het item niet door onze eigen Flatland Transport Service wordt opgehaald, krijgt u ook een verzendlabel om op het pakket te plakken;

5. Wanneer de goederen zijn aangekomen in ons depot, worden ze gecheckt. Indien de items in originele staat bij ons zijn teruggekeerd, verwerken we het betaalde bedrag van de items (minus de retour kosten) binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen.

Wanneer u een beschadigd of verkeerd item heeft ontvangen, stuur ons dan zo snel mogelijk (en altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst) een email met foto’s van het beschadigde of verkeerde item.

Afgeprijsde artikelen of items waarbij een korting aan u is toegekend kunnen alleen omgeruild worden, dan wel tegen een ander item uit onze collectie dan wel tegen een tegoed bon. Tenzij die expliciet anders met u wordt afgesproken.

Houdt er ook rekening mee dat op maat gemaakte items (stoffering e.d.) of op verzoek aangepaste items, niet in aanmerking komen voor een restitutie.

RETURN POLICY EU & WORLD

We take great care of our collection and offer you our design items as best as possible. If for any reason the item is not what you had expect or you just simple changed your mind, we do offer the possibility to return the item(s) to us, within 14 days after delivery.

Shipping costs for delivery and return are never refunded, only the price of the purchased item(s). Please note, that if the shipment costs for return exceed the paid item price, the return policy is not applicable.

What to do next when you like to return you item? 

1. Send us an email as soon as possible and at least within 14 days after delivery, informing us of your wish to return you purchased items. This email should contain your name, phone number, address for pick up and our order number (stated on the invoice). Let us know if you would like to arrange return transport yourself, or if you like us to arrange this for you;

2. If you prefer a specific pick up time, let us know in advance. To arrange a specific pick up time means we have to arrange a more exclusive transport (which will result in a less price conscious transport price);

3. We will confirm the return option by email;

4. If transport is arranged by us, we will send you the return shipping label to put on the package and the date of pick up;

5. We will process the refund after the goods have arrived and are checked in our depot. When the goods are in original condition we will refund the paid amount of the item(s), minus the costs for return transport, within 14 working days (after receiving the goods) in your account.

Transport are always fully insured for loss, theft and damages.

If you believe you received a wrong or defected product, please get in touch with us as soon as possible and at least within 5 working days after delivery. In order to speed up the process please include photographs documenting the damage or item in error.

Discounted items or orders where a discount has been granted to you can only be exchanged against another item from our collection or against a credit note. Unless explicitly agreed otherwise with you.

Please note that custom and made-to-order items are not eligible for returns or cancellation once the order has been placed, with the exception of the first 24hours.

in general

We take great care of our collection and offer you our design items as best as possible. If for any reason the item is not what you had expect or you just simple changed your mind, we do offer the possibility to return the item(s) to us, within 14 days after delivery.  Shipment costs for delivery and return are never refunded, only the price(s) of the purchased item(s).

Click on the links above for more information and instructions on the return of your items.

Keep you Posted? Sign up for the Flatland Newsletter.

Read More

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!